segb

STÖD INITIATIVET!

 Vill även din organisation stå bakom initiativet?  Kontakta oss så berättar vi mer.
     
logotype ORGANISATION TALESPERSON
 

Akademikerförbundet SSR

Heike Erkers

Ordförande

Maria Östberg Svanelind

Utredningschef

maria.ostberg-svanelind(a)akademssr.se

 

Alsike kloster

 

 

Amnesty International

Lise Bergh

Generalsekreterare

Madelaine Seidlitz

Jurist, ansvarig för flykting- och migrationsfrågor

madelaine.seidlitz(a)amnesty.se

 

Antirasistiska Akademin

 

 

Asylkommittén i Stockholm

Anita Dorazio

Anita Dorazio

anita_dorazio(a)hotmail.com

 

Bergsjöns församling, Svenska kyrkan

Henrik Törnqvist

Kyrkoherde 

Henrik Törnqvist

Kyrkoherde

henrik.tornqvist(a)svenskakyrkan.se

 

Caritas och Katolska kyrkan
Anders Arboreius

Biskop

George Joseph

Chef för migrationsavdelningen

gjoseph(a)caritas.se

 

Civil Rights Defenders

 

 

Deltastiftelsen
Åsa Wieslander

Koordinator

Åsa Wieslander

Koordinator

deltastiftelsen(a)gmail.com 
 

Etikkommissionen i Sverige

Heinz Spira

Heinz Spira

heinz.spira(a)tele2.se
 

Ersta Diakoni

Stefan Nilsson

Direktor

Stefan Nilsson

Direktor

stefan.nilsson(a)erstadiakoni.se

 

Fackligt center för papperslösa
Bengt Sandberg

Ordförande

Sten-Erik Johansson

Föreståndare

stenerik.johansson(a)telia.com

 

FARR

Lars Fagerström

Vice ordförande

Lars Fagerström

Vice ordförande

fagerstrom.lars(a)swipnet.se 

 

Fysioterapeuterna

Peter Karlsson

Informationsansvarig

Peter Karlsson

Informationsansvarig

peter.karlsson(a)fysioterapeuterna.se 

 

Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn

 

 

Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin

Ordförande

Ida Kåhlin

Ordförande
ida.kahlin(a)arbetsterapeuterna.se

 

Föreningen Emmaus Björkå

Krister Holm

Generalsekreterare

Krister Holm

Generalsekreterare

krister.holm(a)emmausbjorka.se

 

Föreningen för Frikyrkornas anställda i Sjukhuskyrkan (FAS)

Jan Karlsson

Ordförande

Birgitta Fält

birgitta.falt(a)svenskakyrkan.se

 

Föreningen för rehabilitering i utvecklingsländer

Ingela Friman

Ordförande

Ingela Friman

Ordförande

ingela.friman(a)gmail.com

 

Grön Ungdom

Björn Lindgren

Språkrör

Björn Lindgren

Språkrör

bjorn.lindgren(a)mp.se

 

Hälsa och mänskliga rättigheter

Guhn Godani

Ordförande

Guhn Godani

Ordförande

ansia(a)telia.com

 

Liberala Ungdomsförbundet

Ebba Tornérhielm

Förbundssekreterare

Kajsa Dovstad

Socialpolitisk talesperson

kajsa.dovstad(a)luf.se

 

Läkare mot AIDS 

Johanna Rubin

Ordförande

Johanna Rubin

Ordförande

johanna.rubin(a)karolinska.se 
 

IFMSA Sweden

Emma Levin

Ordförande

Moa Herrgård

National Officer on Human Rights and Peace

 moa.m.herrgard(a)gmail.com
 

Immigranternas Riksförbund

Miguel Benito

Institutschef

Miguel Benito

Institutschef

irf(a)immi.se

 

Ingen Människa Är Illegal - Götborg

Ellen Konnebäck

Samordnare

Ellen Konnebäck

Samordnare

goteborg(a)ingenillegal.org

 

KSAN

Leena Haraké

Kanslichef

Louise Hammar

Informatör

info(a)ksan.se

 

Kurdiska läkarsällskapet

Leila Amin

Styrelsemedlem

Leila Amin

Styrelsemedlem

aminleila1(a)gmail.com

 

Liljengrenska stiftelsen
Ulf Norenius

Ulf Norenius

ulfnorenius(a)bredband2.com

 

LO

Wanja Lundby-Wedin

Ordförande

Patrick Roselin

Ombudsman

patrik.roselin(a)lo.se

  Läkare i världen

Kristina Meseret

Ordförande

Kristina Meseret

Ordförande

kristina.meseret(a)lakareivarlden.org

 

Läkare Utan Gränser 

Kristina Bolme Kuhn

Ordförande

Sara Kitabwalla

Head of Programmes

sara.kitabwalla(a)mfs.org

 

Psykiatriska Riksföreningen

 
 

Papperslösa Stockholm

Yacine Asmani

Ordförande

Yacine Asmani

Ordförande

papperslosa.stockholm(a)dennaonsdag.org

 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 

Åsa Regnér

Generalsekreterare

Silvia Ernhagen

Pressansvarig

silvia.ernhagen(a)rfsu.se

 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi

Helén Marklund

Ordförande

Helén Marklund

Ordförande

helen.marklund(a)lio.se

 

Riksföreningen för skolsköterskor

Karina Karlsson

Ordförande

Karina Karlsson

Ordförande

karina.karlsson(a)vallentuna.se

 

Rosengrenska Stiftelsen

Anne Sjögren

Sjuksköterska

Anne Sjögren

Sjuksköterska

anne(a)rosengrenska.se

 

Rädda Barnen

Elisabeth Dahlin

Generalsekreterare

Camilla Sjödahl

Handläggare Flykting & Integration

camilla.sjodahl(a)rb.se

 

Röda Korsets Ungdomsförbund

Martina Anlér

Ordförande

Martina Anlér

Ordförande

martina.anler(a)redcross.se

 

Socialistiska läkare

Theo Bodin

Ordförande

Theo Bodin

Ordförande

theo(a)socialistiskalakare.se

 

SRAT

Anitha Wijkström

Ordförande

Maria Yngvesson

maria.yngvesson(a)srat.se

 

 

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm 

Monica Brendler Lindqvist

Verksamhetschef

Monica Brendler Lindqvist

Verksamhetschef

monica.brendler(a)redcross.se

 

Svenska Barnläkarföreningen

Nina Nelson

Ordförande

Nina Nelson

Ordförande

 

Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn

Henry Ascher

Ordförande, professor, överläkare

Henry Ascher

Ordförande, professor, överläkare

henry.ascher(a)pediat.gu.se

 

Svenska Barnmorskeförbundet
Ingela Wiklund

Ordförande

Ingela Wiklund

Ordförande

ingela.wiklund(a)bbstockholm.se 

 

Svenska barnpsykiatriska föreningens flyktingbarngrupp

Lotta Beskow

Sammankallande

Lotta Beskow

Sammankallande

lotta.beskow(a)tele2.se

 

Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan (SKAIS)

Jan Bränström

Ordförande

Birgitta Fält

birgitta.falt(a)svenskakyrkan.se

 

Svenska Logopedförbundet

Ulrika Guldstrand

Ordförande

Ulrika Guldstrand

Ordförande

ulrika.guldstrand(a)dik.se

 

Svenska Läkaresällskapet

Peter Friberg

Ordförande

Ingemar Engström

 

ingemar.engstrom(a)orebroll.se

 

Svenska Röda Korset

Ingela Holmertz

Avdelningschef Nationella verksamhet

Ingela Holmertz

Avdelningschef Nationella verksamhet

ingela.holmertz(a)redcross.se 
 

Svensk sjuksköterskeförening

Ania Willman

Ordförande

Inger Torpenberg

Etik-, hälso- och vårdutvecklingfrågor

inger.torpenberg(a)swenurse.se

 

Sveriges Kristna Råd

Karin Wiborn

Generalsekreterare

Björn Cedersjö

Direktor

bjorn.cedersjo(a)skr.org

 

Sveriges Läkarförbund

Marie Wedin

Ordförande

Thomas Flodin

Ordförande i Etik och Ansvarsrådet

thomas.flodin(a)medhs.ki.se

 

Sveriges Psykologförbund

Anders Wahlberg

Ordförande

Anders Wahlberg

Ordförande

anders.wahlberg(a)psykologforbundet.se 
 

Sveriges Tandhygienistförening

Yvonne Nyblom

Ordförande

Yvonne Nyblom

Ordförande

yvonne.nyblom(a)tandhygienistforening.se 
 

Sveriges Tandläkarförbund

Gunilla Klingberg

Ordförande

Gunilla Klingberg

Ordförande

gunilla.klingberg(a)tandlakarforbundet.se 
 

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation)

Eva Nordmark

Ordförande

Helena Johansson

Chef avdelning för strategisk samordning

helena.johanson(a)tco.se

 

Tinnerökliniken

David Ekqvist

Ordförande

David Ekqvist

Ordförande

david.ekqvist(a)gmail.com 
 

Vårdförbundet

Sineva Ribeiro

Ordförande

Kerstin Belfrage

Förbundsombudsman

kerstin.belfrage(a)vardforbundet.se

 

Vänskapsförening Sverige-Ecuador

Edmundo Albornoz

Vice-ordförande

Edmundo Albornoz

Vice-ordförande

edmundoalbornoz(a)hotmail.com

 

White Ribbon Alliance 

Britt-Marie Landgren

Ordförande

Britt-Marie Landgren

Ordförande

marie.landgren(a)karolinska.se
     

 


 
stäng