segb

Undertecknande organisationer vid uppstart av namninsamlingskampanjen Vårduppropet 2011.11.14 - 2012.02.05 och respektive talespersoner:

 

Akademikerförbundet SSR

Signatör: Christin Johansson, Ordförande

Talesperson:  Maria Östberg Svanelind, Utredningschef

maria.ostberg-svanelind(a)akademssr.se


Amnesty International

Talesperson: Madelaine Seidlitz, Jurist

madelaine.seidlitz(a)amnesty.se

Asylkommittén i Stockholm
Signatör och talesperson:
Anita Dorazio

anita_dorazio(a)hotmail.com

 

Audionomerna
Signatör och talesperson: Ann-Marie Andela, Ordförande.

ann-marie.andela(a)vgregion.se

 

Caritas och Katolska kyrkan
Signatör: Anders Arboreius, Biskop

Talesperson: George Joseph, Chef för migrationsavdelningen

gjoseph(a)caritas.se

 

Deltastiftelsen
Signatör och t
alesperson: Åsa Wieslander, Koordinator

deltastiftelsen(a)gmail.com

 

Etikkommissionen i Sverige

Signatör och talesperson: Heinz Spira

heinz.spira(a)tele2.se

 

Fackligt center för papperslösa
Signatör: Bengt Sandberg, Ordförande

Talesperson: Sten-Erik Johansson, Föreståndare

stenerik.johansson@telia.com

 

FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd)
Signatör och talesperson: Lars Fagerström, Vice ordförande

fagerstrom.lars(a)swipnet.se 

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Signatör och talesperson: Lena Haglund, Ordförande
lena.haglund.fsa(a)akademikerhuset.se

 

Föreningen Läkare mot AIDS 

Signatör och talesperson: Johanna Rubin, Ordförande

johanna.rubin(a)karolinska.se

 

IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap)
Signatör och talesperson: Ewa Grodzinsky, Ordförande

ewa.grodzinsky(a)lio.se

 

IFMSA Sweden (International Federation of Medical Students’ Associations)

Signatör: Novalie Lilja, Ordförande

Talesperson: Julia Lindroos, National Officer on Human Rights and Peace

julialindroos(a)hotmail.com

 

Immigranternas Riksförbund

Signatör och talesperson: Miguel Benito, Institutschef

irf(a)immi.se

 

IMÄI Göteborg (Ingen Människa Är Illegal)

Signatör och talesperson: Ellen Konnebäck, Samordnare

goteborg(a)ingenillegal.org

 

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor)

Signatör: Leena Haraké, Kanslichef

Talesperson: Louise Hammar, Informatör

info(a)ksan.se

 

Liljengrenska stiftelsen
Talesperson och signatör: Ulf Norenius

ulfnorenius(a)bredband2.com

 

LO (Landsorganisationen i Sverige)

Signatör: Wanja Lundby-Wedin, Ordförande

Talesperson: Patrick Roselin, Ombudsman

patrik.roselin(a)lo.se

 

Läkare i världen

Signatör och talesperson: Kristina Meseret, Ordförande

kristina.meseret(a)lakareivarlden.org

 

Läkare Utan Gränser 

Signatör: Kristina Bolme, Ordförande

Talesperson: Sara Kitabwalla, Head of Programmes

sara.kitabwalla(a)mfs.org

 

Porten

Signatör och talesperson: Inga-Lena Krook

krook99(a)gmail.com

 

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)

Signatör och talesperson: Maria Sjölin, Verksamhetschef

maria.sjodin(a)rfsl.se

 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 

Signatör: Åsa Regnér, Generalsekreterare

Talesperson: Silvia Ernhagen, Pressansvarig

silvia.ernhagen(a)rfsu.se

 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi

Signatör och talesperson: Helén Marklund, Ordförande

helen.marklund(a)lio.se

 

Riksföreningen för skolsköterskor

Signatör och talesperson: Karina Karlsson, Ordförande

karina.karlsson(a)vallentuna.se

 

Rosengrenska Stiftelsen

Signatör och talesperson: Anne Sjögren, Sjuksköterska

anne(a)rosengrenska.se

 

Rädda Barnen

Signatör: Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare

Talesperson: Camilla Sjödahl, Handläggare Flykting & Integration

camilla.sjodahl(a)rb.se


Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Signatör och talesperson: Monica Brendler Lindqvist, Verksamhetschef

monica.brendler(a)redcross.se

 

Röda Korsets Ungdomsförbund

Signatör och talesperson: Martina Anlér, Ordförande

martina.anler(a)redcross.se

 

Sjukgymnastförbundet

Talesperson: Peter Karlsson, Informationsansvarig

peter.karlsson(a)lsr.se

 

SRAT

Signatör och talesperson: Anitha Wijkström, Ordförande.

anitha.wijkstrom(a)srat.se

 

Svenska Barnläkarföreningen

Signatör: Nina Nelson, Ordförande

 

Svenska Barnmorskeförbundet
Signatör och talesperson: Ingela Wiklund, Ordförande

ingela.wiklund(a)bbstockholm.se 

 

Svenska barnpsykiatriska föreningens flyktingbarngrupp

Signatör och talesperon: Lotta Beskow, Ordförande

lotta.beskow(a)tele2.se

 

Svenska Logopedförbundet

Signatör och talesperson: Ulrika Guldstrand, Ordförande

ulrika.guldstrand(a)dik.se

 

Svenska Läkaresällskapet

Signatör: Peter Friberg, Ordförande

Talesperson: Ingemar Engström

ingemar.engstrom(a)orebroll.se

 

Svenska Röda Korset

Signatör och talesperson: Ingela Holmertz, Avdelningschef Nationella avdelningen

ingela.holmertz(a)redcross.se

 

Svensk sjuksköterskeförening

Signatör: Ania Willman, Ordförande

 

Talesperson: Inger Torpenberg, Etik-, hälso- och vårdutvecklingfrågor

inger.torpenberg(a)swenurse.se

 

Sveriges Kristna Råd

Signatör: Lennart Molin, tf Generalsekreterare

Talesperson: Björn Cedersjö, Direktor

bjorn.cedersjo(a)skr.org

 

Sveriges Läkarförbund

Signatör: Marie Wedin, Ordförande

Talesperson: Thomas Flodin, Ordförande i Etik och Ansvarsrådet

thomas.flodin(a)medhs.ki.se

 

Sveriges Psykologförbund

Signatör och talesperson: Lars Ahlin, Ordförande

lars.ahlin(a)psykologforbundet.se

 

Sveriges Tandhygienistförening

Signatör och talesperson: Yvonne Nyblom, Ordförande

yvonne.nyblom(a)tandhygienistforening.se

 

Sveriges Tandläkarförbund

Signatör och talesperson: Gunilla Klingberg, Ordförande

gunilla.klingberg(a)tandlakarforbundet.se

 

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation)

Signatör: Eva Nordmark, Ordförande

Talesperson: Helena Johansson, Chef avdelning för strategisk samordning

helena.johanson(a)tco.se

 

Tinnerökliniken

Signatör och talesperson: David Ekqvist, Ordförande

david.ekqvist(a)gmail.com

 

Vårdförbundet

Signatör: Sineva Ribeiro, Ordförande

Talesperson: Kerstin Belfrage, Förbundsombudsman

kerstin.belfrage(a)vardforbundet.se

 

White Ribbon Alliance 

Signatör och talesperson: Britt-Marie Landgren, Ordförande

marie.landgren(a)karolinska.se

 

Organisationer som undertecknat efter namninsamlingskampanjen Vårduppropets uppstart 2011.11.14 och respektive talespersoner:

 

Liberala Ungdomsförbundet

Signatör och talesperson: Christoffer Fagerberg, Ordförande

christoffer.fagerberg(a)luf.se

 

Peace & Love Foundation

Signatör och talesperson: Michael Toivio, Ordförande

0705-38 06 10

 

Socialpolitik

Signatör och talesperson: Maria Wallin, chefsredaktör

maria.wallin(a)socialpolitik.se

 

SKAIS

Signatör och talesperson: Birgitta Fält, Ordförande

birgitta.falt(a)svenskakyrkan.se

 

FAS

Signatör och talesperson: Jonas Karlsson, Ordförande

jonas.karlsson(a)ltkalmar.se

 

Interfem

Signatör och talesperson: Zakia Khan

zakia.khan(a)interfem.se

 

Alsike kloster

 

Vänskapsförening Sverige-Ecuador

Signatör och talesperson: Edmundo Albornoz
edmundoalbornoz(a)hotmail.com

 

Bergsjöns församling, Svenska Kyrkan

Signatör och talesperson: Henrik Törnqvist, Kyrkoherde

 

Asylrörelsen i Stockholm

Signatör och talesperson: Harald Wagner

asylrorelsenstockholm(a)gmail.com

 

Feministiskt initiativ

Talesperson: Zakia Khan, styrelseledamot

076-0243244.

 

Grön Ungdom

Björn Lindgren, Språkrör

bjorn.lindgren(a)mp.se

 

Socialistiska läkare

Signatör och talesperson: Theo Bodin, Ordförande
theo(a)socialistiskalakare.se

 

Kurdiska Läkaresällskapet i Sverige

Signatör och talesperson: Leila Amin, Styrelseledamot

aminleila1(a)gmail.com


 

 
stäng